22.07.2011
W dniu 2 lipca 2011 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszynku było gospodarzem kolejnego Zjazdu Delegatów ZKBS RP. Spośród istniejących na dzień dzisiejszy 113 bractw, w Zjeździe udział wzięło 88 delegatów, którzy reprezentowali swoje Bractwa z terenu całej Polski.
Obrady Zjazdu poprzedziła uroczysta msza święta, która odbyła się w Kościele Parafialnym p.w. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku. Nabożeństwo poprowadzili: Dziekan Dekanatu Babimojskiego, Proboszcz Parafii Kosieczyn, Kapelan KBS Zbąszynek Ks. Kanonik Zdzisław Przybysz oraz Proboszcz Parafii w Zbąszynku Ks. Kanonik Jerzy Kordiak. Po zakończonej mszy uczestnicy Zjazdu pod przewodnictwem Marszałka KBS Wiesława Czyczerskiego przemaszerowali ulicami miasta.
Część oficjalna Zjazdu, odbyła się w Domu Kultury w Zbąszynku. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnów: państwowego oraz brackiego. Następnie Prezes KBS Jan Mazur powitał wszystkich uczestniczących w zjeździe delegatów jak również zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Powiatu Świebodzińskiego Alojzy Jokiel, członek Zarządu Powiatu Świebodzińskiego Marcin Minta pełniący również funkcję Kierownika OKSiR w Zbąszynku, Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, a także goście z Niemiec, w tym: Prezydent Związku Strzelectwa Brandenburgii Rainer Wickidal, Wiceprezydent Związku Strzelectwa Brandenburgii Engelhard Judek oraz Prezydent Strzelectw Haidemühl Kazimierz Wilczak.
Następnie Prezes ZKBS RP Adam Gołembowski odczytał porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie. Jednogłośnie wybrano również przewodniczącego obrad, którym został b. Zdzisław Grzelka z Bractwa Krakowskiego. Ponadto zgodnie z tradycją początek Zjazdu uświetniło wręczenie odznaczeń zasłużonym Braciom Kurkowym.Krzyże Komandorskie przyznano Aleksandrowi Mitke oraz Mieczysławowi Nyklaszowi (KBS Jelsz-Laskowice),  Krzyż Oficerski Zasługi Zjednoczenia KBS RP prezydentowi Związków Strzeleckich Brandenburgii, zaś medal I Króla Kurkowego Okręgu Śląskiego przyznano b. Andrzejowi Ekielskiemu. Członkowie bractw nawiązując do przedwojennej tradycji wystosowali  również prośbę do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o objęcie honorowym patronatem ruchu brackiego.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w dalszej części spotkania kolejno przedstawiono poszczególne sprawozdania. Prezes ZKBS RP Adam Gołembowski zapoznał delegatów
ze sprawozdaniem z działalności Zarządu w 2010 roku, Skarbnik KBS Tadeusz Żychlewicz przedstawił sprawozdanie finansowe, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KBS Roman Pająk zaprezentował sprawozdanie dotyczące analizy gospodarki finansowej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi, zaś Przewodniczący Sądu Honorowego Henryk Litka zapoznał delegatów
ze sprawozdaniem z działalności Sądu.
Kolejnym punktem zjazdu była prezentacja multimedialna dotycząca XVII Europejskiego Spotkania Historycznych Strzelców – Tuchola 2012, którą przedstawił Wiceprezydent EGS Andrzej Wegner.
Po zakończonej debacie nadszedł czas na zawody strzeleckie o godność Króla Młodzieżowego ZKBS RP, a także Mistrza Zjednoczenia KBS RP. Podczas Turnieju strzelano do tarczy płytkowej
i „Kura”. Zgodnie z tradycją wieczór uwieńczył raut bracki.
 
Prezes KBS Zbąszynek
Jan Mazur