25.07.2011
REGULAMIN STRZELANIA
Strzelnica Rogoziniec 06.08.2011 r.
 
1. Pistolet sportowy kaliber 5,6 – 5/ część dokładna
-          ilość strzałów 5+2 próbne
-          odległość 25 m
-          ilość serii: 1
-          pozycja strzelecka: stojąc z wolnej ręki
-          odpłatność – 8 zł
-          ilość startów dowolna
2. Karabinek sportowy kaliber 5,6 – 3/część dokładna
 
-          ilość strzałów 3+2 próbne
-          odległość 50 m
-          ilość serii: 1
-          pozycja strzelecka: stojąc z wolnej ręki
-          odpłatność – 3 zł
-          ilość startów dowolna
 
3. Karabinek pneumatyczny - 5/część dokładna    kat. Kobiet i Mężczyzn
-          ilość strzałów 5
-          odległość 10 m
-          ilość serii: 1
-          pozycja strzelecka: stojąc z wolnej ręki
-          odpłatność – 2 zł
-          ilość startów dowolna
 
·         Tarcza punktowa – oceniana suma punktów
·         W przypadku identycznego wyniku o miejscu decyduje dogrywka po
1 strzale
Zwycięzcy od I do III miejsca otrzymują puchary oraz od I do V miejsca dyplomy.
 
Sędzia stanowiskowy: Ryszard KACZMAREK strzelmistrz KBS Zbąszynek
Sędzia stanowiskowy: Andrzej Kluj Komendant KBS Zbąszynek
Sędzia główny: Jan MAZUR Prezes KBS Zbąszynek.
 
Broń i amunicję zabezpiecza Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszynku.
 
Na strzelnicy obowiązuje zatwierdzony regulamin,
umieszczony na tablicy ogłoszeń.
Na stanowiskach strzeleckich przebywa tylko obsługa i strzelający.

Organizator: OKSiR i KBS w Zbąszynku.
 
Początek godz. 11.00
Zakończenie godz. 14.00
Ogłoszenie wyników : 14.30