30.11.2012

Szanowni Bracia!

 

 

Decyzją Zarządu KBS w Zbąszynku z dnia 19.11.2012 r. odstępuje się

 

od pisemnej formy powiadamiania o organizowanych turniejach strzeleckich celem zmniejszenia kosztów związanych z opłatami pocztowymi.

Od stycznia 2013 r. turnieje strzeleckie odbędą się zgodnie z powyższym kalendarzem imprez. Szczegóły dotyczące wszystkich wydarzeń KBS (godzina, fundatorzy, miejsce spotkania) zamieszczane będą na stronie internetowej Bractwa:

www.kbszbaszynek.pl

Ponadto ww. informacje będzie można uzyskać  pod następującymi numerami telefonu: 604 607 828 lub 884 887 785.