07.06.2013

REGULAMIN STRZELANIA
Strzelnica Rogoziniec  15.06.2013 r.

1. Pistolet sportowy – 5/ część dokładna

- ilość strzałów 5+5 próbne
- odległość  25 m
- ilość serii : 1
- pozycja strzelecka: stojąc z wolnej ręki
- ilość startów dowolna

2. Pistolet centralnego zapłonu  – 5/ część dokładna

- ilość strzałów 5+5 próbne
- odległość  25 m
- ilość serii : 1
- pozycja strzelecka: stojąc z wolnej ręki
- ilość startów dowolna

3. Pistolet czarnoprochowy

- ilość strzałów 5
- odległość  25 m
- ilość serii : 1
- pozycja strzelecka: stojąc z wolnej ręki
- ilość startów dowolna

4. Strzelba gładkolufowa

5. Tarcza płytkowa: Fundator KBS Zbąszynek

-  ilość strzałów 1

-  odległość 50m

-  ilość serii 1

-  ilość startów dowolna

-  pozycja strzelecka: stojąc z wolnej ręki

·         Tarcza płytkowa – oceniany najlepszy strzał w tarczy

·         W przypadku identycznego wyniku o miejscu decyduje dogrywka

Zwycięzcy od I do III miejsca otrzymują puchary lub nagrody.

Sędzia stanowiskowy: Ryszard KACZMAREK – Strzelmistrz KBS Zbąszynek
Sędzia stanowiskowy: Wiesław CZYCZERSKI  – Marszałek KBS Zbąszynek
Sędzia główny – Jan MAZUR – Prezes KBS Zbąszynek

Sędzia główny – Aleksander LibertowskiNa strzelnicy obowiązuje zatwierdzony regulamin, umieszczony na tablicy ogłoszeń. Na stanowiskach strzeleckich przebywa tylko obsługa i strzelający.

Organizator: KBS Zbąszynek

Początek: godz. 11.00
Zakończenie – godz. 15.00