23.08.2013
KBS Zbaszynek reprezentowali bracia: Jan Mazur, Andrzej Kluj oraz Eugeniusz Richter.

Grosse-Düben 2013