06.11.2010
Komisja Rewizyjna
1.      Edward Fedko                        Przewodniczący
2.      Marek Przybył                        Z-ca przewodniczącego
3.      Andrzej Roszkowski              Członek