06.11.2010
Sąd Honorowy
1.       Grzegorz Tomys              Przewodniczący
2.       Renata Kalitka                 Z-ca przewodniczącego
3.       Waldemar Bohdan          Sekretarz