30.11.2012

Termin

Nazwa imprezy

Uwagi

06.01.2013r.

Spotkanie opłatkowe:   I. cz. - Msza Św./Chlastawa –
II. cz. Karczma Cykada, Chlastawa

Wspólnie z KBS Zbąszyń

26.01.2013r.

Strzelanie o tarczę patrona Św. Sebastiana

 

02.02.2013r.

XII Bal KBS – Hotel „Sen” Świebodzin

 

09.03.2013r.

Turniej strzelecki z okazji Dnia Kobiet

 

22.03.2013r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  KBS

 

18.05.2013r.

Strzelanie królewskie – I Dama KBS
- Król Zielonoświątkowy
- VIII Memoriał im. brata Marka WŁODARCZAKA

 

15.06.2013r.

Turniej strzelecki: pistolet sp., karabinek czarnoprochowy

 

10.08.2013r.

VI otwarty Turniej strzelecki dla mieszkańców

Dni Zbąszynka 

10.08.2013r.

I otwarty Turniej strzelecki dla bractw i mieszkańców na obiektach OSiR

Dni Zbąszynka

14.09.2013r.

Strzelanie królewskie – Król Żniwny
- VI Turniej strzelecki o SZABLĘ Eugeniusza Richtera
Króla Okręgu Poznańskiego A.D. 2008

 

09.11.2013r.

Strzelanie z okazji Święta Niepodległości

 

 
 
 

Szanowni Bracia!

 

 

Decyzją Zarządu KBS w Zbąszynku z dnia 19.11.2012 r. odstępuje się

 

od pisemnej formy powiadamiania o organizowanych turniejach strzeleckich celem zmniejszenia kosztów związanych z opłatami pocztowymi.

Od stycznia 2013 r. turnieje strzeleckie odbędą się zgodnie z powyższym kalendarzem imprez. Szczegóły dotyczące wszystkich wydarzeń KBS (godzina, fundatorzy, miejsce spotkania) zamieszczane będą na stronie internetowej Bractwa:

www.kbszbaszynek.pl

 

Ponadto ww. informacje będzie można uzyskać  pod następującymi numerami telefonu: 604 607 828 lub 884 887 785.