Historia

„… Twórzmy razem historię mlodego Bractwa…”

Pomimo, iż sama miejscowość, na przestrzeni dziejowej kraju, jest historycznie dość młodym, bo 100-letnim miastem, nie można poszczycić się wielowiekową tradycją bracką. W lokalnej społeczności  wyłoniła się grupa inicjatywna, zafascynowana strzelectwem kurkowym. Chęć tworzenia własnej tożsamości oraz nowy podział administracyjny kraju, stanowiły mocną bazę powstania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w granicach gminy Zbąszynek i województwa lubuskiego. Jesienią 2000 roku, z pośród 27 inicjatorów powołano Komitet Założycielski Stowarzyszenia, którego trzon stanowili wieloletni członkowie okolicznych bractw. Komitet Założycielski w składzie : Jan Mazur, Wiesław Czyczerski i Stanisław Górawski , uwieńczył sukcesem starania proceduralne i rejestracyjne. Silna potrzeba integracji z krajowym środowiskiem sprzyjała tworzeniu młodego bractwa w nowej rzeczywistości. Ideały i zasady brackie przysparzały członków i sympatyków. Zebranie Założycielskie  KBS Zbąszynek odbyło się 18 września 2000 roku. Obecnie bractwo liczy 61 członków. Bractwo nasze należy do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP oraz Okręgu Poznańskiego ZKBS RP.