Komisja rewizyjna

1. Edward Fedko – Przewodniczący
2. Marek Przybył – Z-ca przewodniczącego
3. Andrzej Roszkowski – Członek