RODO

Mając na względzie dbałość o ochronę danych osobowych oraz fakt, iż od dnia 25 maja 2018 r.  obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy poinformować, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych do nowych przepisów:

1)            administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszynku 66-210 Zbąszynek ul. Mała 8

2)            kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych:

a)            korespondencyjnie: jest Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszynku 66-210 Zbąszynek ul. Mała 8

b)           e-mail: mazur-jan1@wp.pl

3)            przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia działań statutowych Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Zbąszynku oraz Zjednoczenia ZKBS RP;

4)            Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;

5)            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo;

6)            Biuro Zarządu jest Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszynku dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiednich środków ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

7)            przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów  – do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;

8)            przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – narusza przepisy prawa.

W zawiązku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wyrażenie przez Państwa zgody do dalszego informowania o przyszłej działalności Bractwa Strzeleckiego i wydarzeniach organizowanych przez Bractwo Strzeleckie jest dobrowolne. Prosimy o potwierdzenie dalszej zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych ze strony Bractwa Strzeleckiego. Brak informacji zwrotnej, potraktowany zostanie jako zgoda na dalsze wysyłanie maili.