Sąd Honorowy

1. Grzegorz Tomys – Przewodniczący
2. Renata Kalitka – Z-ca przewodniczącego
3. Waldemar Bohdan – Sekretarz