Wyniki Strzelania Królewskiego – 14.09.2013 r.

STRZELANIE KRÓLEWSKIE

Wyniki zawodów strzeleckich

dnia 14.09.2013r.

I.          Tarcza Królewska – Fundator Lesław  ŻYŻA  KRÓL  ŻNIWNY A.D. 2012

I miejsce – RICHTER EUGENIUSZ                               KRÓL ŻNIWNY A.D. 2013

II miejsce – CZYCZERSKI WIESŁAW                            I RYCERZ A.D. 2013

III miejsce – SKRZETUSKI KAROL                                II RYCERZ A.D. 2013

Tarcza Płytkowa  El. ZADADKI – Fundator

Eugeniusz  RICHTER   KRÓ L OKRĘGU  POZNAŃSKIEGO A.D.2008

I miejsce − SMOLEŃSKI KRZYSZTOF                                     KBS KSIĄŻ WLKP.  19 pkt.

II miejsce – BOCER ŁUKASZ                                                  KBS ZBĄSZYŃ

III miejsce – HELMA LESZEK                                                  KBS ZBĄSZYNEK

Tarcza Płytkowa – Fundator  Wiesław  CZYCZERSKI  BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

I miejsce – CISZEWICZ JAN                                                    KBS DOLSK            20 pkt.

II miejsce – GOLIŃSKI JAN                                                     KBS KSIĄŻ WLKP.  20 pkt.

III miejsce – SMOLEŃSKI KRZYSZTOF                                    KBS KSIĄŻ WLKP.  20 pkt.

Tarcza Płytkowa – Fundator  Zbigniew  SZUMSKI  STAROSTA  ŚWIEBODZIŃSKI

I miejsce – SMOLEŃSKI KRZYSZTOF                                        KBS KSIĄŻ WLKP.  20 pkt.

II miejsce – BOCER ŁUKASZ                                                     KBS ZBĄSZYŃ        18 pkt.

III miejsce – CISZEWICZ JAN                                                    KBS DOLSK            18 pkt.

Tarcza Płytkowa – Fundator Alojzy JOKIEL  PRZEWODNICZĄCY  RADY  POWIATU  ŚWIEBODZIŃSKIEGO

I miejsce – SMOLEŃSKI KRZYSZTOF                                      KBS KSIĄŻ WLKP.  20 pkt.

II miejsce – CISZEWICZ JAN                                                   KBS DOLSK            18 pkt.

III miejsce – NITSCHKE WILFRYD                                           BAD MUSKAU       18 pkt.

Tarcza Płytkowa – Fundator  Leszek  HELMA  KRÓL  ZIELONOŚWIĄTKOWY  A.D.2012

I miejsce – CZESZEJKO TADEUSZ                                          KBS ZBĄSZYNEK     20 pkt.

II miejsce – SMOLEŃSKI KRZYSZTOF                                     KBS KSIĄŻ WLKP.   20 pkt.

III miejsce – CISZEWICZ JAN                                                 KBS DOLSK             19 pkt.

Tarcza Płytkowa – Fundator  Jerzy  ŚWIĄTEK  CZŁONEK  KBS  ZBĄSZYNEK

I miejsce – HANDKE ALFRED                                                 PEITZ                      20 pkt.

II miejsce – RICHTER PIOTR                                                  KBS ZBĄSZYNEK     20 pkt.

III miejsce – SMOLEŃSKI KRZYSZTOF                                    KBS KSIĄŻ WLKP.   19 pkt.

II.        Strzelanie do Kura – Fundator  Andrzej  KLUJ  KOMENDANT  KBS  ZBĄSZYNEK

I miejsce – HELMA LESZEK                                                    KBS ZBĄSZYNEK

II miejsce – WILCZAK KAZIMIERZ                                          HAIDEMüHL

III miejsce – KACZMAREK PAWEŁ                                         ZBĄSZYNEK