Wyniki – STRZELANIE KRÓLEWSKIE – 03.06.2017 r.

STRZELANIE KRÓLEWSKIE
WYNIKI ZAWODÓW STRZELECKICH
z dnia 03.06.2017 r.

I. Tarcza płytkowa: Fundator: Leszek Helma, Król Zielonoświątkowy A.D.2016
                I miejsce: Szablewski Karol  Król Zielonoświątkowy A.D.2017             19 pkt
                II miejsce: Wróbel Tadeusz I Rycerz A.D.2017                                     19 pkt
                III miejsce: Kluj Andrzej II Rycerz A.D.2017                                          18 pkt

Tarcza płytkowa: Fundator: Małgorzata Czyczerska  I Dama A.D.2016
                I miejsce: Mazur Maria  Zbąszynek                                                         19 pkt
                II miejsce: Wieczorek Anna Brzezie Sulechowskie                            –
                III miejsce: Czyczerska Małgorzata Zbąszynek                                    –

Tarcza płytkowa: Fundator: XII Memoriał im. M.Włodarczaka – Ilona Włodarczak Zielona Góra
                I miejsce: Richter Eugeniusz  KBS Zbąszynek                                       19 pkt
                II miejsce: Popławski Leszek KBS Zbąszynek                                        19 pkt
                III miejsce: Helma Leszek KBS Zbąszynek                                             18 pkt

Tarcza płytkowa: Fundator: Elżbieta i Leszek Popławscy Zielona Góra
                I miejsce: Szablewski Wiesław  KBS Zbąszynek                                    20 pkt
                II miejsce: Richter Eugeniusz KBS Zbąszynek                                       19 pkt
                III miejsce: Balcerzyk Sławomir KBS Zbąszynek                                    18 pkt

Tarcza płytkowa: Fundator: Mariola i Wiesław Szablewscy Bobowicko
                I miejsce: Richter Eugeniusz  KBS Zbąszynek                                        18 pkt
                II miejsce: Kapiński Maciej KBS Zbąszynek                                            17 pkt
                III miejsce: Popławski Leszek KBS Zbąszynek                                       17 pkt

Tarcza płytkowa: Fundator: Jan Mazur Prezes KBS Zbąszynek, Prezes Okręgu Poznańskiego
                I miejsce: Muńko Piotr  KBS Babimost                                                   19 pkt
                II miejsce: Richter Eugeniusz KBS Zbąszynek                                       19 pkt
                III miejsce: Wróbel Tadeusz KBS Zbąszynek                                          18 pkt

II. Strzelanie do Kura: Fundator: Edmund Miara V-ce Prezes KBS Zbąszynek
                I miejsce: Kluj Andrzej  KBS Zbąszynek                                                  
                II miejsce: Urban Jan Poznańskie Bractwo Kurkowe, Król Okręgu Poznańskiego A.D.2016
                III miejsce: Muńko Piotr KBS Babimost