Zarząd KBS

1. Jan Mazur – Prezes KBS
2. Edmund Miara – V-ce Prezes
3. Tadeusz Wróbel – Sekretarz
4. Eugeniusz Richter – Skarbnik
5. Wiesław Czyczerski – Marszałek
6. Ryszard Kaczmarek – Strzelmistrz
7. Andrzej Kluj – Komendant