Kierownicy Sekcji

  • Jan Mazur – Sekcja Strzelecka
  • Jan Mazur – Sekcja Historii i Tradycji
  • Tadeusz Wróbel – Sekcja Imprez
  • Leszek Helma – Sekcja Współpracy Zagranicznej i Krajowej
  • Karol Skrzetuski – Sekcja Młodzieżowa